21
  Klik for at se kalenderen
Onsdag den 22. September 2021, klubaften kl. 19:00 (vagt: Kaj)
  
   Login
 
Nyheder
Klubben
Kalender
Temaaftener
Nyhed

Tilbage til oversigten

Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Mandag den 16. August 2021, Skrevet af Michael Vork Larsen

Onsdag d. 15. september 2021 kl. 19.30
i klubbens lokaler Saven A.

Dagsorden:
1. Velkomst.
2. Valg af dirigent og referent.
3. Formandens beretning.
4. Kassererens beretning.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af formand.
7. Valg af bestyrelse og suppleanter.
8. Valg af revisor og suppleant.
9. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet under generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest onsdag d. 8. september 2021 på klubaftenen.

Dørene åbnes kl 19.00

PBV
Flemming Krath Jensen
Formand
16.08.2021

 
Dataklub.dk design version 2.0 af Miichael Larsen / Maj 2006